Praca dyplomowa 2008

Projekt centrum dzielnicy
Zwierzyniec w Krakowie

Jako członek zespołu GPP Grupa Projektowa 2007-2012

2007

Zagospodarowanie terenu byłego
Obozu Płaszów w Krakowie
I nagroda w konkursie

Zagospodarowanie terenów wzdłuż alei
Powstania Warszawskiego w Krakowie
I nagroda w konkursie

2008

Zagospodarowanie bulwarów wiślanych
w Krakowie I nagroda w konkursie

Zagospodarowanie placu Inwalidów
w Krakowie
I nagroda w konkursie

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne
w Katowicach
III nagroda w konkursie

2009

Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie

Zagospodarowanie placu Nowego
w Krakowie

2010

Zagospodarowanie terenów wzdłuż
ul. Kopernika w Krakowie

Zagospodarowanie placu Wolnica
w Krakowie

Pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego
w Krakowie
wyróżnienie w konkursie

2011

Zagospodarowanie placu Wałowego
w Gdańsku
wyróżnienie w konkursie

Zagospodarowanie placu przed
Muzeum Narodowym w Krakowie
wyróżnienie w konkursie

Zagospodarowanie obszaru plantów
w Jaworznie
I nagroda w konkursie

Urząd Dozoru Technicznego
w Białymstoku

2012

Zagospodarowanie rynku
w Katowicach
II nagroda w konkursie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
w Krakowie

Projekt wytycznych do studium
przestrzennego miasta Krakowa