DOM JEDNORODZINNY NA KUJAWACH

projekt 2013 | konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTU DOMU RODZINNEGO W KRAJOBRAZIE KUJAWSKO-POMORSKIM W RAMACHPROJEKTU PN. „ PROMOCJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW DYWERSYFIKUJĄCYCH ŹRÓDŁA I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA JAKO ELEMENT OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKOPOMORSKIM” |
zespół KATARZYNA IWAŃCZUK, MIKOŁAJ IWAŃCZUK, ANNA OSTROWSKA

Jako inspiracja do rozplanowania zależności funkcjonalnych poszczególnych elementów składowych strefy dziennej posłużył tradycyjny układ chałupy z obszaru Kujaw – z olbrzymim kominem po środku rzutu parteru oraz dwoma (lub więcej) izbami przedzielonymi sieniami. Zaprojektowane palenisko ma nawiązywać swoim kształtem oraz usytuowaniem do tradycyjnego wiejskiego pieca. Zostało zlokalizowane na granicy trzech stref funkcjonalnych (kuchni, jadalni oraz salonu) tak aby jego ciepło promieniowało równomiernie we wszystkie strony koncentrując wokół siebie życie rodzinne. Trzon dymowy paleniska został wyprowadzony poprzez dwukondygnacyjny salon ponad połacie dachowe budynku. Z ciepła wytwarzanego w palenisku korzystają również sypialnie zlokalizowane na drugiej kondygnacji, sąsiadujące bezpośrednio z trzonem dymowym. W ten sposób energia cieplna wytwarzana w palenisku jest wykorzystywana w maksymalnym stopniu do ogrzania możliwie dużej kubatury.