I nagroda w zamkniętym konkursie.
Wyróżnienie w corocznym konkursie SARP na budynek roku SARP Warszawa

ZABUDOWA WIELORODZINNA MIESZKANIOWA PRZY ULICY KOŚCIUSZKI

projekt 2014-2015 | realizacja 2016-2017 | lokalizacja KRAKÓW| zespół GPP GRUPA PROJEKTOWA + KATARZYNA IWAŃCZUK, MIKOŁAJ IWAŃCZUK, ANNA OSTROWSKA | inwestor ECHO INVESTMENT SP ZOO

Kompleks dwóch budynków wielorodzinnych zlokalizowany jest w Centrum Krakowa, przy ulicy Kościuszki na skaruje historycznej dzielnicy Zwierzyniec. Zespół obejmuję dwa budynki - od strony ulicy Kościuszki znajduje się zabudowa pierzejowa uzupełniająca, natomiast od strony bulwaru Rodła, niższy budynek o bardziej kameralnym charakterze. W obydwóch budynkach o łącznej powierzchni użytkowej równej 5300 m2 zlokalizowano 67 mieszkań oraz 3 lokale użytkowe. W garażach podziemnych zlokalizowano 84 miejsca parkingowe. Przestrzeń pomiędzy budynkami zagospodarowana została jako obszar zielony poprzecinany fragmentami powierzchni utwardzonych i ciągami komunikacji pieszej. W zachodniej części działki znajduję się Lipa srebrzysta stanowiąca pomnik przyrody w pobliżu której ulokowano plac zabaw i przestrzeń rekreacyjną.

Budynek zlokalizowany w głębi działki w pobliżu koryta Wisły, wykończony został kamieniem naturalnym – piaskowcem, pasy międzykondygnacyjne oraz brzegi balkonów i tarasów wykończone są tynkiem szlachetnym w jasnym kolorze podkreślającym poziomą artykulację tych elementów. Od strony Wisły zaprojektowane zostały duże, przestronne okna, rozwiązanie to pozwala na otwarcie się części dziennej mieszkań na Bulwary Wiślane. Dodatkowo, mieszkania na kondygnacji +1 posiadają ogródki na nasypie ziemnym. Od strony dziedzińca, budynek wykończony jest w piaskowcu i tynku szlachetnym o tym samym kolorze, co od strony południowej.

Budynek zlokalizowany od ulicy Kościuszki składa się z 3 segmentów. Segmenty BI i BII wypełniają pierzeję ulicy Kościuszki. Od strony ulicy budynek wykończony jest w całości kamieniem naturalnym – piaskowcem z uwydatnieniem gzymsów i podziałów międzyokiennych, co podkreśla tektonikę budynku i nawiązuje do sąsiadującej zabudowy. Od dziedzińca parter budynku odcięty jest poprzez zastosowanie tego samego kamienia, wykorzystanego także w pasach międzyokiennych. Pozostała część budynku wykończona jest w tynku szlachetnym w takim samym kolorze jak w budynku A.

W związku z uwarunkowaniami lokalnymi, fragmenty budynku B zostały obniżone, a na obniżonych fragmentach zaprojektowane zostały duże tarasy z otwarciami widokowymi na Wisłę i Bulwary Wiślane i istniejącą zieleń wysoką o dużych walorach krajobrazowych przynależne do mieszkań do 2 ostatnich kondygnacjach. Poziom użytkowy powyższych mieszkań zapewnia pełny wgląd w panoramę miasta ponad istniejącą zabudową.