ODDAĆ GŁOS - WYSTAWA PLENEROWA

projekt 2015 | lokalizacja WARSZAWA | zespół KATARZYNA IWAŃCZUK, MIKOŁAJ IWAŃCZUK, MICHAŁ KEMPIŃSKI | inwestor STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA | współpraca AMNESTY INTERNATIONAL + HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

w przygotowaniu