III nagroda w konkursie

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

projekt 2018 | konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. HALLERA W RYBNIKU |
zespół KATARZYNA IWAŃCZUK, MIKOŁAJ IWAŃCZUK, SŁAWOMIR KOGUT

Zadanie projektowe polegało na znalezieniu odpowiedniej formy dla zabudowy mieszkaniowej mieszczącej 80 mieszkań oraz rozbudowaną część usługową. Główne decyzje projektowe miały na celu stworzenie funkcjonalnego kwartału mieszkaniowego o śródmiejskim charakterze, przy maksymalnym poszanowaniu pozostałości historycznych budynków oraz wykreowaniu nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Hallera. W celu zaadaptowania budynków dawnej rzeźni, elewacja południowa nowoprojektowanego kompleksu mieszkaniowego wycofana została względem nich o 7m, tworząc tym samym wyciszony ciąg pieszy o charakterze pasażu usługowego. Przestrzeń pomiędzy istniejącymi ceglanymi budynkami uzupełniono o nową, parterową zabudowę usługową, całość natomiast przykryto wspólnym zadaszeniem. Połączenie historycznych budynków w jeden kompleks, pozwoliło podkreślić ich znaczenie w przestrzeni ulicy, i nadało im jeszcze silniejszy wyraz architektoniczny. Powstały w ten sposób pasaż, obsługuje lokale komercyjne zlokalizowane w parterze budynku mieszkalnego oraz w kompleksie rewitalizowanych budynków. Dzięki oddzieleniu pasażu od ruchliwej jezdni, pełni on również rolę atrakcyjnego, pieszego łącznika pomiędzy strefą zielonych bulwarów, a zielenią wokół dawnego zamku.

Projektowanemu kwartałowy zabudowy mieszkaniowej nadano zróżnicowane wysokości, w zależności od sąsiedztwa i skali otaczających budynków. Narożnik południowo-wschodni otrzymał najwyższe gabaryty, sięgające blisko 20m, tworząc tym samym dominantę urbanistyczną widoczną z najścia od strony zamku. Od strony bulwarów (elewacja zachodnia) oraz ciągu pieszo rowerowego (elewacja wschodnia) zabudowie nadano wysokość od 4 do 5 kondygnacji. By nawiązać do gabarytów istniejącej architektury śródmiejskiej Rybnika, w szczególności ul. Hallera, projektowana, główna elewacja rozbita została na dwie asymetryczne części. Cały kwartał, zgodnie z sugestią organizatora konkursu podzielony został na dwie części „A” i „B”. Poszczególne części rozdziela ciąg pieszo-jezdny.

Zaadaptowanie historycznych budynków rzeźni do nowej funkcji usługowej wymaga rozbiórki wnętrza, przy pozostawieniu wszystkich istniejących elewacji. Historyczne budynki otrzymają nową wewnętrzną strukturę wraz z wychodzącym nieznaczenie ponad ich gzyms, zadaszeniem. W ten sposób powstanie atrakcyjna, uwolniona od ścian, wysoka przestrzeń, przedzielona jedynie stropem antresoli, która będzie mogła być wykorzystana do wymagającej odpowiedniej oprawy wizualnej, funkcji komercyjnej (np. gastronomii) Z uwagi na szczególny walor architektoniczny tych budynków i ich historię mogłaby również pełnić funkcję kulturalną i być uzupełnieniem planowanego Pawilonu Centrum Kształcenia Artystycznego.

W budynku znajduje się 80 mieszkań, w tym 49 mieszkań dwupokojowych oraz 31 mieszkań trzypokojowych obsługiwanych z 5-ciu klatek schodowych. Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską o średniej powierzchni 4,18m2. Każde, z wyjątkiem tych znajdujących się na parterze, posiadają także loggię, a niektóre mieszkania trzypokojowe dodatkowo balkon od strony dziedzińca.

Dwa typy mieszkań dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: dwupokojowe w klatce „E” (M4, M8, M12) oraz trzypokojowe w klatce „D” (M4, M8, M12). Mieszkania zostały zaprojektowane tak, by umożliwić swobodne i przede wszystkim samodzielne poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim.