ZAGOSPODAROWANIE PLACU NARUTOWICZA

projekt 2013 | konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPLACU NARUTOWICZA W WARSZAWIE |
zespół KATARZYNA IWAŃCZUK, MIKOŁAJ IWAŃCZUK, ANNA OSTROWSKA

Obecnie plac stanowi istotny węzeł komunikacyjny na mapie Warszawy w związku z czym przestrzeń publiczna została podporządkowana rozwiązaniom drogowym i tramwajowym, sam plac z kolei, pomimo pokaźnej zielni wysokiej sprawia raczej wrażenie „poszerzenia” ulicy Grójeckiej. Decyzje projektowe dążą do uwolnienia przestrzeni placu z nadmiaru infrastruktury komunikacyjnej – zwłaszcza tej, która służy transportowi indywidualnemu. Odzyskanie przestrzeni wylanej do tej pory asfaltem tworzy nowe możliwości funkcjonowania placu - wskrzesza potencjał miejsca, który zagubił się w toku wieloletnich przekształceń.

Podstawowym elementem skupiającym ludzi na placu Narutowicza, swoistym magnesem przyciągającym zarówno rezydentów Ochoty jak i resztę Warszawiaków będzie wielofunkcyjne centrum dzielnicy – „Pętla”. Charakter tego miejsca – jego lokalizacja, przyjęty język architektury, ale również sposób funkcjonowania i logika nawiązują bezpośrednio do tożsamości placu, silnie naznaczonej obecnością pętli tramwajowej i komunikacji tramwajowej w ogóle.

Charakter kubatur wchodzących w skład „Pętli” ma przypominać swoimi gabarytami i detalem wagony tramwajowe rozstawione wzdłuż wspólnego zadaszenia. Pawilony składają się z niezależnych, wielkogabarytowych (7,2x7,2m) modułów, które w razie konieczności można dostawiać bądź likwidować, podobnie jak ma to miejsce z pojazdami w zajezdni tramwajowej. „Wagony” mogą mieścić rozmaite funkcje w zależności od bezpośrednich potrzeb mieszkańców – od warsztatów i świetlicy po galerię sztuki, niewielką salę projekcyjna czy kawiarnię.

Istotnym elementem założenia jest system ruchomych siedzisk wykorzystujących część istniejących torów jako prowadnice. Siedziska w zależności od potrzeby mogą być wykorzystywane do odpoczynku, jako lady podczas targu staroci czy jako platformy dla ekspresji artystycznej lokalnej społeczności.